22  mars 2018

Emerson och Safe Control

- ett sammansvetsat team

Rosemount Tank Radar är ett av alla spännande företag som vi på Safe Control har glädjen och stoltheten att ha som uppdragsgivare.

Lars-Allan Süle på Rosemount Tank Radar

Rosemount Tank Radar utvecklar och tillverkar radarbaserad nivåmätning för tankfartyg, raffinaderier och processindustrin. Företaget ingår i den globala koncernen Emerson som levererar systemlösningar inom processautomatisering.

Vi intervjuade en av våra uppdragsgivare på företaget, Lars-Allan Süle, svetsansvarig:


Vad är fördelen med radarmätning av vätskor?
- En stor och viktig fördel för exempelvis oljeindustrin är att tekniken innebär mätning i millimeter. En millimeter olja i ett tankfartyg motsvarar många liter dyrbar olja. Detta vill både leverantör och köpare ha exakt koll på.

Var kommer Safe Control Materialteknik in?
- Det handlar om kontroll och provning av svets. En del kunder har större säkerhetskrav än andra vilket kräver specialanpassningar av produkten. För att verifiera dessa krav måste ett förstörande prov göras av svetsen hos ett oberoende laboratorium. Det handlar om svets som förbinder mätutrustningen med kundens applikation. Laboratoriet utför även provning och analys av grundmaterial för Rosemount Tank Radar.

Vilka krav och önskemål har du på ett provtagningslaboratorium?
- För mig är det avgörande att kunna ha en kommunikation med de som provar. Man ska kunna diskutera provningen och materialen. Även den fysiska närheten är viktig. Jag vill kunna besöka laboratoriet snabbt och enkelt för att kunna lösa eventuella frågetecken och därmed spara tid och minska oskäerheten. Allt detta får jag hos Safe Control.

Rosemount Tank Radar AB i Göteborg är världsledande inom radarbaserad nivåmätning för tankfartyg, raffinaderier, tankterminaler och processindustrin. Företaget har 360 anställda, omsätter 1,1 miljarder SEK där 98 procent går på export. Rosemount Tank Radar AB är en del av Emerson, en högteknologisk världsomspännande koncern med över 80.000 anställda på fler än 180 platser i världen. Emerson omsätter mer än 14,5 miljarder USD och finns med på listan över TOP100 Global Innovators. Läs mer på www.emerson.com »

Renhetsanalyser kvalitetssäkrar komponenter och vätskor

Renhetsanalyser för att åstadkomma teknisk renhet (även kallat partikelrenhet) är ett viktigt led i ett företags kvalitetssäkring för att minska risken för driftstörningar och haverier.

I framför allt nya system kan det uppstå ovälkomna partiklar på detaljer, i vätskor, smörjmedel och luft som kan förkorta livslängden på material och utrustning, förstöra konstruktioner, påverka miljön och orsaka driftstörningar och haverier.

Safe Control: Optisk emissionsspektrometer (OES)

Safe Control utför enstaka eller kontinuerliga analyser med avseende på teknisk renhet. Vi analyserar även filter från företag som har egen utrustning för extraktion av partiklar.

Dessutom erbjuder Safe Control analys av den kemiska sammansättningen med hjälp av svepelektronmikroskop (SEM).

Mer om teknisk renhet »

Vet du hur man beställer rätt typ av materialcertifikat?

Utbildning: Tolkning av materialcertifikat

Om inte, eller om du känner dig osäker på vad som är viktigt i ett certifikat, anmäl dig till Tolkning av materialcertifikat, vår endagsutbildning den 11 april.

Du får lära dig hur ett certifikat är uppbyggt, hur innehållet ska tolkas och varför certifikat är viktigt. Du får även öva praktiskt på att tolka och läsa ett certifikat.


Aktuella utbildningar:

10 april: Materiallära

11 april: Tolkning av materialcertifikat

17 april: Mekaniska skruvförband

Anmälan
Anmäl dig genom att skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se.

Mer information
Aktuella utbildningar »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.