11 maj 2017

Volvo-projektet Campus Lundby i startgropen

Volvo vill utöka och centralisera flera av sina Göteborgsbaserade verksamheter till Lundby-området. Huvudkontoret som tidigare låg i Torslanda har redan flyttat. Området betraktas dessutom i Volvo-sammanhang som historiskt - det var här den första Volvon rullade ut 1927.

Projektet Campus Lundby innebär att det så småningom kommer att arbeta 10.000 personer i området mot nuvarande 5.000. Men planerna stannar inte vid nya arbetsplatser utan man vill öppna upp och skapa ett attraktivt område, öppet för alla med restauranger, caféer och möjligheter för andra företag att bedriva verksamheter.

Safe Control har genom sina uppdragsgivare genomfört en rad miljöanalyser av bygg- och markprover som ett led i den förberedande miljöinventeringen och ombyggnationen som sker i området.

De nya planerna är dessutom extra spännande för oss på Safe Control - vi bli grannar med det nya Campus Lundby!

Mer information om projektet »

Deponi - en nödvändig resurs för samhället

I mars var det dags för årets första frukostseminarium. Vi hade bjudit in Christopher de Flon och Nanna Bergendahl från Renova för att under en timma föreläsa om lagstiftningen som finns kring deponier, olika typer av deponier och de krav som finns på avfall som deponeras.

Under föreläsningen fick deltagarna svara/gissa på några miljörelaterade frågor via mentometrar. En fråga löd:

Hur mycket energi går det i snitt åt att googla ett ord på din mobil?

1. Lika mycket energi som att koka upp 2 dl vatten.
2. Det går inte åt någon energi att Googla.
3. Lika mycket energi som att koka upp 2 cl vatten.

Rätt svar: 1 (!)

Undrar du över något som har med deponi utifrån analyser av mark- och materialprov - kontakta vår Miljöavdelning, Catarina Wernlund, telefon 031-656493. Det finns även information på vår hemsida.

Fotnot: Renova är ett företag verksamt inom återvinning och avfallshantering. Renova ägs av tio västsvenska kommuner.

Granskning av WPS och svetsdokumentation

En ny utbildning startar under våren hos Safe Control Utbildning, Granskning av WPS och svetsdokumentation. Kursledare är Jonas Denzler från TRK Kvalitetsteknik. Inför utbildningen ställde vi ett par frågor till Jonas:

När det gäller svetsprocedurer - hur uppfattar du kunskapsnivån ute bland företag?
- Väldigt olika, beror mycket på vilken bransch man tittar på. De som har haft tydliga krav på WPQR och WPS länge har ju högre kompetens, medan de som är nya har lägre. Men man kan ju se att kompetensen avtar med närheten till produktion, mycket pengar kan nog sparas om inköpare och företagsledning har en grundläggande kunskap om vilka krav som ställs på svetsning.

Hur ser framtiden ut inom området?
- Tror att det kommer att vara en svag uppgång i användandet av procedurer, med undantag när det kommer nya produktstandarder som ställer nya krav. Det var det som hände när PED och EN 1090 slog igenom, då kommer lite toppar i behovet. Man kan även se att företag med hög spetskompetens börjar ställa krav på kvalificerade procedurer även om det inte finns några krav från myndighet eller produktstandard.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.