6 juni 2016

Miljö- och hälsofarliga ämnen

Vid misstanke om ett material innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, såsom asbest, PCB, PAH och mögel - vänd er till oss för ett säkert besked!

Vet ni om ert byggmaterial innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen?

Det rivs, renoveras och byggs med stor intensitet i Sverige idag. Efterfrågan på bostäder är hög i storstadsregionerna vilket ställer krav på en utökning och förbättring av fastighetsbeståndet. Men hur är det med kunskapen kring de miljö- och hälsofarliga ämnena i gammalt byggmaterial vid riv- och renoveringsarbeten?

Vi på Safe Control möter dagligen frågor kring vilka ämnen som är farliga, var de finns och hur ska man få veta om materialet är farligt? Här är de vanligast förekommande ämnena:

Asbest - som damm eller fibrer (se bild). Mycket vanligt förekommande i olika byggmaterial fram till 1982 då det totalförbjöds i Sverige på grund av hälsoriskerna vid hantering. För att utföra rivningsarbete krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket.

PCB - står för polyklorerade bifenyler. En typ av industrikemikalier som är skadliga för både miljön och hälsan, de är numera förbjudna att använda. Kan finnas i fogmassor och annat byggmaterial.

PAH - står för polycykliska aromatiska kolväten. Förekommer i förorenade jordmassor och i asfalt lagd före 1970-talet.

För att få klarhet i om ett material innehåller farliga ämnen måste en analys göras. Vi på Safe Control är specialiserade på att utföra tillförlitliga och snabba analyser av miljöprover. Du kan till exempel få resultatet av en asbestanalys inom 3 timmar.

Om du vill veta mer om miljöfarliga ämnen och när en analys behövs - kontakta Catarina Wernlund. Hon svarar på dina frågor och vägleder dig hur ni går till väga. Läs mer om miljöanalyser på vår hemsida.

Frukost med skadeutredningar

I maj arrangerade vi ett seminarium om nyttan av skadeutredningar. Lars Andersson, Senior Advisor på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, gav oss fakta kring innehållet i en skadeutredning, vad som är viktigt att tänka på innan man börjar, samt att vi fick några konkreta exempel på olika utredningar.

Lars slutsats efter ett mångårigt yrkesliv är att alla haverier ska utredas och dokumenteras för att undvika framtida skador och spara människoliv.

I höst återkommer vi med ett nytt frukostseminarium, denna gång med inriktning mot miljö- och hälsofarliga ämnen.

Mötesforum 2015 - Bygg och anläggning

Den 27 maj var det dags för Safe Control att delta i ett mötesforum riktat mot företag inom bygg och anläggning. Upplägget var att man under speeddating-liknande former träffar ett stort antal företag för att utbyta eventuella möjligheter till business.

Resultatet blev både nya kontakter och affärer. Deltagarna från Safe Control, Catarina Wernlund och Sandra Johansson, var nöjda men lite trötta efter dagens slut.

Sommartider och inlämning av prover

Vi har öppet en stor del av sommaren men veckorna 30 och 31 stänger vi för en välbehövlig semester. Vi är åter plats måndag 3 augusti.

Miljöprover lämnas i vår reception (våning 2) måndag-fredag, klockan 07.30-16.00.
Övriga prover lämnas till vår godsmottagning måndag-fredag, klockan 07.00-16.00.

Vi på Safe Control önskar er alla en trevlig midsommarhelg och en skön sommar!

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.