Nyhetsbrev: Har du en skruv lös?

2022-03-08

Vi provar och säkerställer mekaniska skruvförband/fästelement.

Lasternas karaktär och fästelementets materialegenskaper kan tillsammans med konstruktionen och omgivande miljö ge upphov till olika skador. För att kunna välja ett fästelement med mekaniska egenskaper, som ger tillräcklig säkerhetsmarginal, behöver du känna till vilka kriterier som kan påverka den potentiella skademekanismen.

Läs mer om fästelement i vårt senaste nyhetsbrev.