EU-utskott vill skärpa asbestpolitiken

101115_270

2021-09-28

Asbest är den vanligaste formen av cancer som är yrkesrelaterad i EU. Man räknar med 30 000 till 90 000 dödsfall om året i Europa.

Miljontals byggnader räknas renoveras i EU för att energieffektiveras, vilket medför att många yrken kommer att exponeras för asbesthaltigt material.

Johan Danielsson, Europaparlamentariker säger till Europaportalen: "Får vi inte skärpta regler på plats kommer vi i årtioenden framåt få höga dödssiffror."