Vi utför kemiska analyser av beläggningar

PR 20

2021-06-18

Det finns flera anledningar att analysera beläggningar på metalliska material, det kan röra sig om vatten- eller ångsidiga beläggningar på in- och utsida tuber eller kärl. Den kemiska analysen kan ge svar på hur effektiv anläggningen är i drift och kan vara ett mått på hur kvalitets- eller miljösäker en process är.

Läs vårt senaste nyhetsbrev om vikten av att inspektera och analysera beläggning på bland annat panntuber.