PCB - ett hälsofarligt ämne

2021-02-12

PCB är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikaler som ska hanteras som farligt avfall.

I vårt senaste nyhetsbrev berättar vi om PCB och presenterar Stefan Larsson som utför analyser av fogmassor.