Ny ackreditering: Kemisk sammansättning

ackrediteringsmarke-5622-farg_utan-text-18650

2020-06-12

Safe Control är ett ackrediterat laboratorum enligt SS-EN ISO 17025 sedan 2001.
Nu har laboratoriet utökat sin ackreditering på avdelningen Kemi.

Vi har nu blivit ackrediterade för att utföra analys av kemisk sammansättning i stål.
Analysen används för kvalitetssäkring av ett material för att avgöra om det
motsvarar angivna krav i olika sammanhang - exempelvis vid tillverkning av
produkter, leveranskontroller, inför svetsning samt i samband med haveriundersökningar.