Vi har utökat vår ackreditering

ackrediteringsmarke-5622-farg_utan-text-18650

2020-06-08

Safe Control är ett, av Swedac, ackrediterat laboratorum enligt
SS-EN ISO 17025 sedan 2001. Företaget är sedan lång tid
tillbaka ackrediterade för provning inom mekanisk provning,
metallografiska undersökningar och korrosionsprovningar.

Vi har nu utökat vår ackreditering med två nya metoder inom Kemi och
Miljöteknik till att även omfatta provningsmetoderna analys av kemisk
sammansättning av stål samt analys av förekomst av asbest i fasta material.