Planerar du att renovera eller bygga om?

shutterstock_renovering par

2020-05-20

I våra byggnader finns det en mängd olika miljö- och
hälsofarliga ämnen.

Ett av dessa är asbest som är cancerogent och totalförbjöds 1982.
Materialet användes flitigt före och en bit in på 1980-talet.

Vill du veta mer? Läs artikeln nedan.