Fortsatt flexibel ackreditering

Ackrediteringsmarke 5622 Farg_utan text

2020-04-02

Safe Control är ackrediterat enligt SS-EN ISO 17025 sedan 2001 och har sedan 2016 flexibel ackreditering.
Nu har vi fått beslut att vi har fortsatt flexibel ackreditering.

Flexibel ackreditering innebär att laboratoriet har rätt att, mellan Swedacs ordinarie tillsynsbesök, uppgradera,
lägga till och ändra omfattning av ackrediteringen utan att i förhand meddela Swedac.

Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder ackrediterade tjänster där man kan använda de standarder
som krävs inom ramen för mätprincipen under förutsättning att vi följer vår, av Swedac godkända, rutin
för validering, verifiering, kompetenskrav, med mera. Swedac bedömer vid nästa tillsynstillfälle de ändringar av metoder
som gjorts inom ramen för flexibilitet.

För mer information, kontakta Johan Ageryd, vår kvalitetschef på telefon: 031-65 64 94 eller via e-post johan.ageryd@safecontrol.se.