Välkommen att bli bättre.

helloquence-51716-unsplash

2019-09-26

Ni erhåller 1 000 kr rabatt per anmäld deltagare till båda
utbildningarna Materiallära och Tolkning av materialcertifikat.

Utbildningarna hålls i våra lokaler den 3 och 4 mars 2020.