Välkommen att bli bättre.

helloquence-51716-unsplash

2019-09-26

Ni erhåller 1 000 kr rabatt per anmäld deltagare till båda
utbildningarna Materiallära och Tolkning av materialcertifikat.

Utbildningarna hålls i våra lokaler den 22 och 23 april 2020.