300 000 gångers förstoring

sem_495x375

2019-06-24

Vårt kraftfulla svepelektronmikroskop är väldigt
användbart och populärt!

Mikroskopet har gått varmt under våren med kunder
som har bokat tider tillsammans med våra operatörer.
Vi har tittat på och analyserat bland annat brottytor
och beläggningar.

Behöver du titta på något i väldigt hög förstoring?
Skicka oss ett email med information om vad ni
önskar analysera, eventuell provberedning
samt önskat datum.

Det finns några datum lediga i augusti!