Fler luftpumpar för uthyrning

101115_045

2019-02-11

Nu har vi ytterligare två luftpumpar för provtagning
avseende asbest och kvartsdamm.

ASBEST
Mineraler som är mycket hälsofarlig och kan ge upphov
till olika sjukdomar. Asbest är totalförbjudet att använda
i Sverige sedan 1982.

KVARTSDAMM
Kvartsdamm/stendamm är cancerogent och förekommer
på arbetsplatser där exempelvis sten sågas eller krossas.
Den 2 november 2015 kom nya föreskrifter om kvartsdamm
i arbetsmiljön.