Utbildning: Asbestsanering

marcos-luiz-photograph-292744-unsplash

2019-03-15

Efterfrågan har varit stor och vi planerar nu att hålla
"Asbestsanering - särskild utbildning" under 2019.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:1, 36§, skall
den som leder eller ska utföra rivning av asbest eller
asbesthaltigt material ha Särskild utbildning.

Skicka en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se
så återkommer vi med mer information när datum är fastställt.