Driftunderhåll av webbshopen

2018-11-23

Den 1-2 december 2018 är ett driftunderhåll planerat vilket
kan medföra störningar.

Vi ber om överseende för eventuella problem som detta kan medföra.