Frukostseminarium: Asbest | 13 april

2018-03-22

Välkommen till ett informativt frukostseminarium om asbest.
Seminariet riktar sig till er som i någon form kan komma i kontakt med asbestdamm eller ansvarar för hanteringen i samband med rivning, sanering och renovering av byggnader.

Seminariets innehåll:
- Hälsorisker med asbest
- Var asbest kan förekomma
- Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter
- Provtagning och analys

Föreläsare är Jonas Mogvall på AddSafe i Sverige AB med säte i Skåne.

Läs mer om seminariet via länken nedan: