Teknisk renhet: Vi förstärker vår kompetens

Objektiv

2017-11-27

Safe Control undersöker mängden partiklar bland annat på detaljer och i vätskor. Det har blivit allt viktigare att ha kontroll på renheten eftersom partiklar kan exempelvis förstöra konstruktioner, vilket i sin tur kan medföra produktionsstopp och dyra driftstörningar.

För att möta den ökande efterfrågan på analyser med avseende på teknisk renhet (även kallat partikelrenhet) förstärker vi vårt specialistteam med ytterligare en person.

Vill du veta mer?
Läs mer via länken nedan eller ring oss på 031-65 64 70.