Vi planerar ett nytt kemlab 2018

kemlab

2017-11-03

Planerna växer fram för vårt nya kemlab.

Hittills i år har vi nyanställt, kundkretsen har ökat och prognosen visar på en fortsatt god tillväxt. Vi har nu påbörjat planeringen av det nya och större kemlabbet som ska stå klart under 2018.

Läs mer i det senaste nyhetsbrevet!