Frukostseminarium om deponi, 3 mars

topp_utrustning_nyhet

2017-02-02

Fredagen den 3 mars är du välkommen till årets första frukostseminarium som handlar om deponi. Christopher och Nanna från Renova föreläser.

Syftet med seminariet är att ge en bild av varför deponering är viktigt, vilka lagar och regler som gäller samt en beskrivning över Renovas deponier i Göteborgsregionen.

- Varför deponering?
- Lagstiftning och andra krav
- Avfall föroreningar
- Krav på analys
- Renovas deponier
- Framtiden

Tid:
Fredagen den 3 mars klockan 08.00-10.00.
Innan start är du välkommen på frukost mellan klockan 07.30 och 08.00 i vår foajé.

Plats:
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1 (Lundbyområdet), Göteborg

Anmälan:
Görs till anmalan@safecontrol.se senast den 28 februari.
Seminariet är avgiftsfritt. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig därför genast för att säkerställa din plats. Du får gärna ta med dig en kollega.

Mycket välkommen önskar vi på Safe Control!