Nyheter

 • 2018-11-20
  Utbildningar 2019

  Nu har vi fastställt datum för utbildningar i våren 2019.

 • 2018-11-12
  Uppdaterat: Integritetspolicy (GDPR)

  Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy (GDPR) med följande information avseende tredje person: "Om personuppgifter anges i beställning, e-postmeddelanden eller anteckningar avseende tredje person, d

 • 2018-11-08
  Asbestutbildning den 31 januari 2019

  Trots omfattande saneringar och förbud mot användning av asbest finns det fortfarande stora mängder av det hälsofarliga ämnet kvar i våra byggnader.

 • 2018-10-30
  Utbildning: Mekaniska skruvförband

  Införandet av Eurokodsystemet innebär att regler har ökat tydligheten inom området av mekaniska förband i stålkonstruktioner.

 • 2018-10-29
  Allhelgonahelg

  Alla helgons dag, lördagen den 3 november, är en röd dag och vi har vi ingen möjlighet att ta emot vattenprover fredagen den 2 november. För inlämning av provmaterial har vi öppet som vanligt mellan

 • 2018-09-17
  Perioden för radonmätning börjar

  Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsongen.

 • 2018-09-10
  Exteriör renovering pågår

  Under hösten och vintern 2018 kommer en omfattande renovering och ombyggnad att pågå. Exteriören av laboratoriets fastighet ska bytas - fasader, tak och fönster.

 • 2018-08-30
  Fler dör av asbest i arbetsmiljön

  En ny rapport från Internationella arbetsmiljökommissionen, ICOH, visar fem gånger så många fall av lungcancer där asbest på arbetsplatsen är orsaken, rapporterar tidningen Arbetarskydd.

 • 2018-06-13
  Äntligen blir barnkonventionen lag i Sverige

  Safe Control Materialteknik har flera år stöttat BRIS och välkomnar därmed riksdagens beslut att göra FN:s barnkonvention till en lag i Sverige. Lagen börjar gälla den 1 januari 2020.

 • 2018-06-04
  Ny tjänst: Provning av plåt för djupdragning

  Djupdragning av metaller medger tillverkning av sömlösa och komplexa detaljer i en metall då det skapas från ett enda stycke, exempelvis läskburkar och diskbänkar.