Nyheter

 • 2018-03-05
  Utbildningar i april

  Nu är datum fastställda för samtliga utbildningar! Välkommen att bli bättre.

 • 2017-11-27
  Teknisk renhet: Vi förstärker vår kompetens

  Safe Control undersöker mängden partiklar bland annat på detaljer och i vätskor. Det har blivit allt viktigare att ha kontroll på renheten eftersom partiklar kan exempelvis förstöra konstruktioner, vi

 • 2017-11-16
  Safe Controls utbildningsverksamhet

  Safe Control har startat upp en utbildningsverksamhet som riktar sig till personer och företag som arbetar med metalliska material. I kursutbudet finns bland annat Materiallära och Granskning av WPS.

 • 2017-11-03
  Vi planerar ett nytt kemlab 2018

  Planerna växer fram för vårt nya kemlab.

 • 2017-09-19
  Boiler Service - specialister på sodapannor

  Safe Control Boiler Service, systerföretag till Safe Control Materialteknik, är specialiserat på att undersöka och förebygga skador i sodapannor/sodahus som finns inom sulfatmassaindustrin.

 • 2017-07-13
  Frukostseminarium om mekaniska skruvförband 29 augusti

  Införandet av Eurokodsystemet innebär att regler har ökat tydligheten inom området av mekaniska förband i stålkonstruktioner. Välkommen till ett frukostseminarium som handlar om hur standarden EN 1090