FAQ - Vanliga frågor

Miljöteknik

Hur lämnar jag in prover för asbestanalys?

Läs vår provtagningsinstruktion, där finns även information om inlämning.

Om du är privatperson och önskar göra en asbestanalys hänvisar vi till vår webbshop, www.safecontrol.nu, där du beställer och förskottsbetalar för analysen/analyserna. Materialet kan lämnas in eller skickas per post.

Vi har samlat vanliga frågor och svar avseende miljöfrågor på en egen sida: FAQ - miljö »

Mekanisk provning

Hur många rör behöver svetsas upp för fullständig procedurprovning enligt SS-EN ISO 15614-1?

Minimum antal rör:
ø -25mm: 5 st rör
ø 26-40mm: 4 st rör (vid slagprov behövs 5 st)
ø 41-60mm: 3 st rör (vid slagprov behövs 4 st)
ø 60-90mm: 2 st rör (vid slagprov behövs 3 st)
ø 114mm: 1 st rör (vid slagprov 2 st)
ø 168- mm: 1 st rör

Hur breda prover kan hanteras?

Maximal bredd på proven är 400mm.

Hur lång sträcka behöver svetsas i plåt för fullständig procedurprovning enligt SS-EN ISO 15614-1?

Plåtprov bör vara svetsade 400-600mm för plåtar med tjocklek upp till 20mm.

Hur lång bit behövs för drag-, analys- och slagprovning av en rundstång?

För diameter <35mm behövs 300mm.
För diameter 35-100mm behövs 200mm.
För diameter >100mm behövs 150mm.

Hur lång bit behövs för bara dragprovning av en rundstång?

För diameter upp till 25mm behövs 250mm, övriga 150mm.

Hur lång bit behövs för drag-, analys- och slagprovning av ett rörmaterial?

Tunnare rör upp till tjocklek ca 20mm levereras i 300mm-längder.
Tjockare ämnesrör, >20mm levereras i 150mm-längder, med en bredd på >100mm.
Om tvärprover skall tas ut behövs en större bredd om ca 150mm.