Faktureringsinformation

I vår strävan att effektivisera faktura- och rapporthanteringeringen, samt som ett led i vårt ständiga miljöarbete, önskar vi erhålla leverantörsfakturor elektroniskt samt skicka fakturor och rapporter elektroniskt till våra kunder.

Leverantör till Safe Control

Information till dig som är leverantör till
Safe Control Materialteknik AB.

PDF-faktura

PDF-faktura är ett effektivt, säkert, enkelt och miljövänligt sätt att skicka leverantörsfakturor till oss.

Skicka endast en faktura per PDF-fil till faktura@safecontrol.se.

Pappersfaktura

Fakturor som levereras via postgång adresseras:

Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Kund till Safe Control

Information till dig som är kund till
Safe Control Materialteknik AB.

Fakturor

Om ni tar emot pappersfaktura idag ber vi er att meddela oss:

- E-postadress för PDF-faktura eller
- GLN-nummer för elektronisk faktura

Skicka informationen till faktura@safecontrol.se.

Rapporter

Meddela oss om ni endast önskar erhålla era rapport- och analysrapporter i PDF-format till faktura@safecontrol.se.

Originalrapporterna arkiveras hos oss i minst 7 (sju) år och finns därefter endast i digital form.

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Ekonomichef

Tel: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

Organisationsnummer

Safe Control Materialteknik AB
Organisationsnummer: 556604-7832
VAT-nummer: SE556604783201

Bankgiro: 5104-8387