Analys av industriellt vatten

Inom industrin används vatten på många olika sätt - för tvättning, spädning, kylning, uppvärmning eller som transportmedia. Vatten kan ingå i själva produkten som tillverkas och säljs. Att ha ett rent processvatten är av stor betydelse för att få en kvalitet i produktionsprocessen.

Industrier och verksamheter har en stor vattenförbrukning i kombination med användning av kemiska ämnen. Tillgång till vatten och hantering av restprodukter är av stor vikt. För många industrier är det ur ekonomisk synvinkel viktigt att kunna återanvända ämnen i vattnet, minska korrosiviteten på material samt ha kontroll från ett miljömässigt perspektiv.

Safe Controls kemiska laboratorium erbjuder ett brett utbud av analyser av industriellt vatten, där exempelvis metaller, salter och miljöfarliga organiska ämnen kan vara aktuella.

- Industriellt avloppsvatten - vid utsläpps- och driftskontroll.
- Tvättvatten - från fasader, fordon och småbåtar.
- Kylvatten
- Analys ur korrosionssynpunkt - i kylsystem, värmesystem, tankar.

Safe Control har personal som är certifierade för provtagning av vatten.

Vill du veta mer?
Kontakta Catarina Wernlund på 031-65 64 93

Ansvaret för utsläpp av förorenat vatten ligger på verksamhetsutövaren.
Enligt Miljöbalken omfattar ansvaret även att ha kunskap om vilka miljöeffekter verksamheten orsakar eller kan orsaka. På vissa branscher ställs särskilda krav på intern rening innan utsläppen får avledas till avloppsnätet. Det gäller till exempel bil- och fordonstvättar, tandläkarmottagningar, sjukhus- och verkstadsindustri samt livsmedelsindustri. Även för fasadtvättar krävs rening av utsläppen.

Nya medarbetare

Vår avdelning för Miljöteknik har fått en välbehövlig förstärkning. Vi välkomnar Madeleine Chappelle och Mattias Östklint till teamet.

Mattias är anställd som laboratorieingenjör och arbetar med analyser av miljöfarliga ämnen, så som asbest i byggmaterial.

Mattias är utbildad i materialfysik vid Uppsala universitet och kommer närmast från IMI Hydronic Engineering.

Som analytisk kemist arbetar Madeleine med analyser av miljöfarliga ämnen i mark och byggmaterial, exempelvis PCB och PAH.

Efter studier i USA i miljövetenskap med fokus på kemi och fem års yrkesutövande flyttade Madeleine tillbaka till Sverige i slutet av 2020.

Höstens utbildningar

Vi har nya datum för följande utbildningar:

2021-11-17 | Asbest, grund (halvdag)
2021-11-18 | Asbest, arbetsledning (heldag)

2021-11-24 | Materiallära (heldag)
2021-11-25 | Tolkning av materialcertifikat (heldag)

Se vårt utbildningsprogram »

Är du nyfiken på oss och vår verksamhet?Som en del i vårt 20-årsfirande kommer vi ha guidade rundvandringar i laboratoriet på förmiddagarna
8-12 november.

Läs mer och anmäl dig här »

Kontaktperson
Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.