Safe Control Jubileumsvecka

Dagliga rundvandringar på laboratoriet

Är du nyfiken på vad ett materiallaboratorium gör eller helt enkelt vill vera mer om Safe Control - anmäl dig till en av våra rundvandringar.

Som en del av vårt firande under jubileumsåret kommer vi att arrangera dagliga rundvandringar på laboratoriet under vecka 45.

Vi kommer då att presentera våra olika verksamhetsområden.

Våra verksamhetsområden:

 • Mekanisk provning
  Förstörande provning av svetsade material och grundmaterial.
 • Mekanisk verkstad
  Tillverkning av provstavar och specialtillverkningar.
 • Metallografi
  Undersökningar av materialegenskaper.
 • Kemi
  Kemiska analyser av metalliska material, beläggningar och korrosionsprovningar.
 • Miljöteknik
  Analys av miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis asbest, PCB och PAH.

Har du specialintresse för något av områdena - ange detta vid anmälan så ska vi försöka tillgodose det.

Jubileumsveckan går av stapeln vecka 45
8 och 12 november 2021.

Rundvandringarna är planerade klockan 10.00-11.00.

Anmälan
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se och ange vilken dag du önskar komma. Antalet platser per dag är begränsade.

Kontaktperson
Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.