Safe Control Jubileumsvecka

Dagliga rundvandringar på laboratoriet

Som en del av vårt firande under jubileumsåret kommer vi att arrangera dagliga rundvandringar på laboratoriet där vi visar våra olika avdelningar.

Vi tycker det är väldigt roligt att våra kunder är nyfikna på vad vi gör här på Safe Control, utöver de provningar och analyser som de beställer. Därför har vi planerat in rundvandringar där ni kommer att se våra olika avdelningar.
Är du nyfiken på vad ett materiallaboratorium gör eller helt enkelt vill veta mer om Safe Control - anmäl dig!

När
Måndag till fredag den 8-12 november 2021
Klockan 10.00-11.00


Under rundvandringen kommer vi att presentera våra olika verksamhetsområden:

Mekanisk provning
Förstörande provning av svetsade material och grundmaterial.

Mekanisk verkstad
Tillverkning av provstavar och specialtillverkningar.

Metallografi
Undersökningar av materialegenskaper.

Kemi
Kemiska analyser av metalliska material, beläggningar och korrosionsprovningar.

Miljöteknik
Analys avseende miljö- och hälsofarliga ämnen, exempelvis asbest, PCB och PAH.

Anmälan

Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se och ange vilken dag du önskar komma samt om du har ett specialintresse för något av våra verksamhetsområden.

Antalet platser per dag är begränsade.

Kontaktperson
Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.