Safe Control Quiz Facit

Här hittar du de rätta svaren på vår Quiz. Lycka till!

Fråga 1

Vilket år grundades Safe Control Materialteknik AB?

Svarsalternativ 1 | År 2001

Fråga 2

Slagsegheten hos ett stål är ett mått på hur segt (duktilt) ett material är. Påverkas slagsegheten av vilken temperatur materialet har?

Svarsalternativ 2 | Ja, slagsegheten minskar när det blir kallare.

Fråga 3

Vad menas med "RT" i samband med mekanisk provning?

Svarsalternativ 3 | Rumstemperatur.

Fråga 4

Rostfritt stål har svårare att rosta. Vad är det som gör att stålet står emot rostangrepp bättre?

Svarsalternativ 1 | Hög halt krom och låg halt kol.

Fråga 5

Vilket år totalförbjöds användningen av asbesthaltigt material i Sverige?

Svarsalternativ 2 | År 1982

Fråga 6

På bilden ser vi ett fiberknippe med asbest. Hur många olika asbestsorter finns det?

Svarsalternativ 3 | 6 sorter

Fråga 7

Hur ofta bör man analysera sitt dricksvatten i en enskild borrad brunn?

Svarsalternativ 4 | Var tredje år.

Fråga 8

På bilden ser vi ett tvärsnitt av ett stål som korroderat (rostat). Vilken typ av korrosion är det?

Svarsalternativ 1 | Spänningskorrosion

Fråga 9

På bilden ser vi ett tvärsnitt av en svets. Vilket påstående stämmer?

Svarsalternativ 1 | Det är en stumsvets med slagger.

Fråga 10

På bilden ser vi mikrostruktur av ett duplext stål som består av två faser. Hur stor andel utgörs av ferrit (den rödfärgade fasen)?

Svarsalternativ 3 | 50 %

Utslagsfrågan

Hur många år/månader/dagar har nuvarande ägarna till Safe Control Materialteknik sammanlagt jobbat i verksamheten?

Rätt svar: 87 år/1060 månader/32 328 dagar


På bilden ser vi Lars Andersson, Catarina Wernlund och Harald Fredriksson.