Oktober 2020

Asbest - en farlig fiber

Det hälsofarliga asbestdammet frigörs vid renoveringar och rivningar av fastigheter. Man ska därför kontrollera om byggmaterialet innehåller asbest innan ett renoverings- eller rivningsprojekt startar. Om materialet visar sig innehålla asbest måste man ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket för att sanera och hantera byggmaterialet. Safe Control Materialteknik har mer än 25 års erfarenhet av asbestanalyser och har nyligen utökat sin ackreditering med kvalitativ asbestanalys i fasta material.

Sandra Johansson, ansvarig Miljöteknik, beskriver hur en asbestanalys genomförs:
- Först undersöks materialet okulärt efter misstänkta fibrer. Vid preparering av provet används särskilda inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort. Vid undersökning av provet i ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM) bestäms fiberns egenskaper och utseende och utifrån detta kan förekomst av asbest bestämmas. Vi använder oss även av svepelektronmikroskop (SEM) för att analysera material och luftfilter.

Hur lång tid tar en asbestanalys?
- Är det brådskande kan vi prioritera och ge ett analyssvar inom 3 timmar. Annars är leveranstiderna 24 timmar, 3 dagar eller 5-10 dagar.

Behöver man själv komma och lämna in ett materialprov eller finns det andra vägar?
- Förutom att lämna in i vår reception kan man skicka provet till oss. Vi har även en webbshop där man kan beställa sin analys. All information om inlämning finns på vår hemsida.

Bilderna visar ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM) som används för att analysera förekomst av asbestfibrer. Skärmbilden visar en typ av asbestfiber, krysotil.

Vid frågor kontakta Sandra Johansson på telefon 031-656488 eller via e-post, sandra.johansson@safecontrol.se

Fakta om asbest

Arbetsmiljöverket anger att asbest årligen orsakar ett hundratal dödsfall i Sverige men forskning från Internationella arbetsmiljökommissionen visar att det kan röra sig om drygt 1 100 personer. Inkubationstiden är lång, det tar 20–40 år innan allvarliga sjukdomar som mesoteliom, lungcancer och asbestos uppträder.

Sedan 1982 är det totalförbjudet att använda asbest i Sverige men innan dess var det ett vanligt förekommande byggmaterial på grund av dess värdefulla egenskaper: det tål höga temperaturer, är ljud- och värmeisolerande och har hög tålighet mot kemikalier samt att det var billigt.

Enligt fackförbundet Byggnads finns det ca 400 000 ton asbest i det svenska fastighetsbeståndet. Enligt Arbetsmiljöverket har asbest använts i ca 3 000 produkter. Asbest utvinns fortfarande i Ryssland (i staden Asbest!) och materialet exporteras till bl a Kina, Indien och Vietnam.
Arbetsmiljöverkets krav för tillstånd gällande hantering av asbest »

Safe Control Materialteknik har nyligen utökat sin ackreditering med analys av förekomst av asbest i fasta material samt analys av kemisk sammansättning av stål.

Företaget är sedan tidigare ackrediterat för mekanisk provning, metallografiska undersökningar och korrosionsprovningar. Safe Control är ett av få fristående och oberoende laboratorium i Sverige som är ackrediterat.

Tack för alla förfrågningar om våra utbildningar!

Vi får många frågor från er gällande våra utbildningar om hur och när de startar igen. Svaret är att vi håller på för fullt med planering för att kunna genomföra dessa säkert och med fortsatt hög kvalitet.

Är du intresserad av en utbildning? Gör en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se så får du information direkt så snart vi har datum bestämda. Alla våra utbildningar finns här

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.