KvalitetssystemSafe Control Materialteknik är ackrediterade av Swedac enligt
ISO 17025 sedan år 2001.


Att vara ackrediterade innebär att ett företag eller en organisation har fått ett opartiskt och internationellt godkännade av att ha kompetensen, system och rutiner för att utföra vissa bestämda uppgifter inom provning, kontroll eller certifiering.

Flexibel ackreditering

Safe Control Materialteknik är godkända för flexibel ackreditering, vilket innebär att laboratoriet har rätt att - mellan Swedacs ordinarie tillsynsbesök - uppgradera, lägga till och ändra sin ackrediterings omfattning utan att i förhand meddela Swedac.

Safe Control kan därmed erbjuda sina kunder ackrediterade tjänster där man kan använda de standarder som krävs inom ramen för mätprincipen under förutsättning att man följer sin - av Swedac godkända - rutin för validering, verifiering, kompetenskrav, etc. Swedac bedömer sedan, vid nästa tillsynstillfälle, de ändringar av metoder som gjorts inom ramen för flexibilitet.

För mer information - kontakta vår kvalitetschef, Johan Ageryd, telefon: 031-65 64 94.

Ackrediteringsomfattning:

Tillstånd

Safe Control Materialteknik AB innehar följande tillstånd:

Arbetsmiljöverket

Provning, undersökning och hantering av asbesthaltigt material.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Använda, inneha och transportera mindre strålningskällor, typ PMI-utrustning med kadmium-isotop.

Information

Här finner du mer information om ackreditering.

Swedac - Ackreditering »
Swedac - Så fungerar ackreditering »

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se