Provtagningsinstruktion

Det förväntas att provuttagningen utförs av för ändamålet utbildad personal.

Representativt prov tages ur materialet och placeras i tätslutande plastpåse/blixtlåspåse som vi kan tillhandahålla, vilken märkes för tydlig identifikation. Vi behöver veta följande:

  • Vad det är för slags material (fogmassa, linoleummatta, lim, färg, etc.)
  • Var provet är taget (adress och utrymme), märkt med ev. projektnummer
  • Kontaktperson, telefonnummer och e-mail
  • Vem vi skall fakturera och var analysrapporten skall skickas.
  • Önskad leveranstid av provsvar.

Om du skickar in provet/proverna behöver du bifoga en beställningsblankett där dessa uppgifter fylls i.

Vänligen notera att jord- och lerprover med fördel lämnas i glasburkar som kan hämtas i vår reception.

Provtagning
Lämplig storlek på exempelvis mattor är ca 50x50 mm. Vid analys av fix och fog får gärna en bit av kakel- eller klinkerplattan vara med, tillsammans med eventuella andra lager av material såsom spackel och tätskikt.

Förpackning
Alla prover skickas eller lämnas in i separata påsar för att undvika/minska risken för kontaminering. Om en fog skall analyseras för både PCB och asbest är det önskvärt att PCB-biten viras in i aluminiumfolie. Vid anmodan tillhandahåller vi provpåsar.

Privatperson
Om du som privatperson önskar göra en analys ber vi dig att beställa på vår webbshop, www.safecontrol.nu. Välj den svarstid som önskas på provet/proven och betala.

Skicka proverna
Lägg påsarna tillsammans med beställningsblanketten i en vadderad påse, märk den med "Miljöprov" och skicka till adressen nedan. När analysen är gjord får ni ett provsvar via mail.

Besöks- och postadress
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Information
Inlämning av miljöprover »

Öppettider
Måndag-fredag  kl 07.30-16.00

Telefon
031-65 64 70

Kontaktpersoner

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

Sandra Johansson
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se