Fotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854201507201437397429YYtPjhfE101115_222101115_207201507201437397393djX7jNFtFotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_0021

Vi utför asbestanalyser

Ackrediterat av Swedac

Ackrediterad korrosionsprovning

Egen provstavstillverkning

Fristående laboratorium

Boka tid till vårt svepelektronmikroskop

Utbildning

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljö - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Skicka dina miljöprover

Skicka gärna in dina prover till oss. Förpacka dem väl i påsar i ett vadderat kuvert tillsammans med vår beställningsblankett.
Läs mer »

Anlita oss för provning enligt 1090

Den 1 juli 2014 trädde kravet på CE-märkning i kraft. 

Vi provar ert material enligt 1090-2, 1090-3 och ISO 9013.
Läs mer »

Hitta orsaken till skada

Laboratoriet genomför undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier.
Läs mer »