Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867Fotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854201507201437397429YYtPjhfE101115_222201507201437397393djX7jNFt101115_207

Vårt kraftfulla svepelektronmikroskop

Vi utför asbestanalyser

Ackrediterat av Swedac

Ackrediterad korrosionsprovning

Fristående laboratorium

Egen provstavstillverkning

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljö - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Skicka dina miljöprover

Skicka gärna in dina prover till oss. Förpacka dem väl i påsar i ett vadderat kuvert tillsammans med vår beställningsblankett.
Läs mer »

Anlita oss för provning enligt 1090

Den 1 juli 2014 trädde kravet på CE-märkning i kraft. 

Vi provar ert material enligt 1090-2, 1090-3 och ISO 9013.
Läs mer »

Hitta orsaken till skada

Laboratoriet genomför undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier.
Läs mer »