Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867201507201437397393djX7jNFt101115_207201507201437397429YYtPjhfEFotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_0021101115_222Fotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854

Boka tid till vårt svepelektronmikroskop

Fristående laboratorium

Egen provstavstillverkning

Ackrediterat av Swedac

Utbildning

Ackrediterad korrosionsprovning

Vi utför asbestanalyser

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljö - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Asbestanalyser

Vi analyserar material-, damm- och luftprover åt både företag och privatpersoner.

Safe Control har många års erfarenhet och vi ger snabba och tillförlitliga svar.

Asbest och våra analyser »

Anlita oss för provning enligt 1090

Den 1 juli 2014 trädde kravet på CE-märkning i kraft. 

Vi provar ert material enligt 1090-2, 1090-3 och ISO 9013.

Svets och grundmaterial »

Hitta orsaken till skada

Laboratoriet genomför undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier.

Haveri- och skadeundersökning »