Fotograf Susanne Mansson 12022016-DSC_2854101115_222101115_207Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_0021Fotograf Susanne Mansson 02022016-DSC_9867201507201437397429YYtPjhfE201507201437397393djX7jNFt

Vi utför asbestanalyser

Ackrediterad korrosionsprovning

Egen provstavstillverkning

Utbildning

Boka tid till vårt svepelektronmikroskop

Ackrediterat av Swedac

Fristående laboratorium

Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljö. Bland våra kunder finns materialleverantörer, tillverkande och svetsande företag, byggindustrin, kontroll- och besiktningsföretag.

  • Mekanisk provning - svetsade material och grundmaterial
  • Mekanisk verkstad - tillverkning av provstavar, specialtillverkning, värmebehandlingar
  • Metallografi - undersökningar av materialegenskaper
  • Kemi - karakterisering av metaller och identifiering av legeringsämnen
  • Miljö - analys av miljöfarliga ämnen, t ex asbest, PCB och PAH

Samtliga enheter arbetar enligt våra högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Asbestanalyser

Vi analyserar material-, damm- och luftprover åt både företag och privatpersoner.

Safe Control har många års erfarenhet och vi ger snabba och tillförlitliga svar.

Asbest och våra analyser »

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom olika områden med experter som kursledare.

- Tolkning av materialcertifikat
- Granskning av WPS
- Asbest, allmän

Safe Control Utbildning »

Hitta orsaken till skada

Laboratoriet genomför undersökningar i syfte att utreda skadeorsak i samband med haverier.

Haveri- och skadeundersökning »